Bán Ngọc
Mua Ngay


Vị TríSiêu thị khu 45
Tên Nhân Vât Bán Ngọciinoc,hdznnb35
Giá NgọcThẻ : x7, Ví : x8

Mua Ngay
Bán Vàng
Mua Ngay

Vị TríVách Núi KaKaRot khu 45
Tên Bot Bán Vàngkhiemngo35
Giá Vàngx4k4(thẻ), x5,3(ví)

Mua Ngay

Làm Đệ Tử - 10.000đ
Mua Ngay

Yêu Cầu20-40p tự động luyện tập,x10 capsule
Chỉ SốCân hết
Thời Gian1 ngày

Làm Đệ Ngay - 10.000đ(thẻ cào)

Làm Đệ Ngay - 8.000đ(thẻ ví)

Úp Bí Kíp - 80.000đ
Mua Ngay

Yêu CầuChuẩn bị ít csb và nho tím nếu có
Chỉ SốCân all chỉ số
Thòi Gian Up4 ngày

Úp Bí Kíp - 60.000đ(qua ví)

Úp Bí Kíp - 80.000đ(qua thẻ cào)

Nhiệm Vụ Xên Bộ Hung
Mua Ngay

Yêu Cầu2 Ngọ, x10 capsule
Chỉ SốAll chỉ số (trừ siêu cấp)
Thời Gian1 ngay

Thuê Nhiệm Vụ Này - 70.000đ(qua thẻ cào)

Thuê Nhiệm Vụ Này - 55.000đ(qua ví)

Nhiệm Vụ Pic - Poc - KingKong
Mua Ngay

Yêu Cầuít nhất 5 ngọc(để hs)
Chỉ SốSư Phụ Tầm max giới hạn 17ti
Thời Gian2 ngày

Thuê Nhiệm Vụ Này - 40.000đ(qua ví)

Thuê Nhiệm Vụ Này - 50.000đ(qua card)

Nhiệm Vụ APK 19-20 - 40.000đ
Mua Ngay

Yêu Cầuít nhất 5 ngọc(để hs)
Chỉ SốSư Phụ Tầm max giới hạn 17ti
Thời Gian2 ngày

Thuê Nhiệm Vụ Này - 30.000đ(qua ví)

Thuê Nhiệm Vụ Này - 40.000đ(qua card)